تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ | ۸:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : کورش


خدایا!!

انگشت نمای مردم شهر شده ام......!

شیرین ندیده اند که تیشه بدست گیرد وبه سمت بیستون راه افتد......!

&&&&&

اسم هردویمان را در گینس ثبت میکنند

تو در دروغ گفتن رکورد زدی...

من در باور کردن.....!!

&&&&&

داغونی ام از آنجا شروع شد که فهمیدم .....

از میان این همه "بود"

من در آرزوی یکی ام که " نبود "

&&&&&

خدایا !!!!

خط ونشان دوزخت را برایم نکش...

جهنم تر از نبودنش جایی را سراغ ندارم....

&&&&&

 گوشواره ماه تولدخدایا!!

انگشت نمای مردم شهر شده ام......!

شیرین ندیده اند که تیشه بدست گیرد وبه سمت بیستون راه افتد......!

&&&&&

اسم هردویمان را در گینس ثبت میکنند

تو در دروغ گفتن رکورد زدی...

من در باور کردن.....!!

&&&&&

داغونی ام از آنجا شروع شد که فهمیدم .....

از میان این همه "بود"

من در آرزوی یکی ام که " نبود "

&&&&&

خدایا !!!!

خط ونشان دوزخت را برایم نکش...

جهنم تر از نبودنش جایی را سراغ ندارم....

&&&&&

خدایـــا ؛

ایـن روزهــا حرفهـــایم

بوی ناشـــکری می دهنــد ...

امـــا تـــو...

بـه حســـاب تنهــایی و درد دل بگـــذار...!

&&&&&

از مــــــــا کــــه گذشـــت !

ولـــی بــــه دیـــگری موقــتی بـــودنت را گوشـزد کن

تـــا از همان اول فکـــری بـــه حال جـــای خـــالیت کنـد!

&&&&&


ترک میکنم و تنهایت میگذارم....

تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای....

صادقانه دروغ گفتن

خالصانه خیانت کردن

و عاشقانه بی وفایی کردن....

و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن...!!!!

و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم... لایق اعتمادی....

&&&&&

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح میدم

کم رنگ هست اما دورنگ نیست!

&&&&&

سیگارش را میگذارد زیر لبش میگوید:

اتیش داری!؟

جواب میدم:

توی جیبم که نه ....

ولی در دلم دارم...

به کارت می اید....!؟

&&&&&

گفت چند سال داری؟

گفتم:روزهای تکراری زندگیم را خط بزنی

کودکی چند ساله ام.

&&&&&

میدانی آنها که از چشم می افتند

دقیقا کجا می افتند؟

دنبال خودم میگردم!!!!!!!!

&&&&&

چشم هایم را پـرخواهم کرد از اشکهایت...

دستهایم را از خیالت بر نخواهم داشت...

تو....

هر چه میخواهی دور شو....

بوی عطرت هنوز نزدیک من است...

&&&&&

روزهایم را

خیابان های شهر می گیرند

شب هایم را؛ خواب های تو.

&&&&&

مـن می بـافـم …

تـو می بـافـی … .

مـن بـرای تـو کـلاه ؛ تـا سـرت گـرم شـود ،

تـو بـرای مـن دروغ ؛ تـا دلـم گـرم شـود!!

&&&&&


آرزوی قشنگی است

داشتن رد پای تو

کنار رد پای من

اما هنوز

نه برف آمده و نه تو .....!

&&&&&

گاهی چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان

چراکه بیشتر دوستمان دارند وقتی دوستشان نداریم!

&&&&&

روزهای بلند بی تو بودن می گذرند

اما دل نوشته هایم هنوز

بوی تو را می دهد...!!!

دفتر دل یک ساله شد ...