اس ام خنده دارپیامک سرکاری
هیچی مثل این مساله رو اعصاب نمیره که
با یه نفرخداحافظی کنـیـــــم، بعد هم مسیر بشیــــــم...  
بعد کنار هم هی راه بریــــــم...
بعد سرعتــــمون رو کم و زیاد کنیـــم که بیشتر از این ضایع نشیــم !


&&&&&ما همون نسلی هستیم که وقتی بمیریم هم

باید از اون دنیا به مامانمون زنگ بزنیم

بگیم رسیدیم!!


&&&&&


 
ارسطو را گفتند: "ادب از که آموختی؟"

.
.
.
.
.

ارسطو قدری نگریست و گفت:
نه! وجدانا کجای قیافه ی من به لقمان می خوره؟!.


&&&&&


 
تروخدا دیگه تکنولوژی بیشتر از این پیشرفت نکنه!
ما نمی‌تونیم بخریم هی الکی حسرت می‌خوریم....


&&&&&

بازگشت شکوهمندانه پشه ها رو تبریک میگم...
ماشالله تو این چند ماه چقدم بزرگ شدن!!


&&&&&


یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شماره 3 هی میره شماره 15
ازش میپرسن چرا اینکارو میکنی؟
میگه خیر نبینه اونی که گفت دوتا صندلی بگیر شب راحت بخوابی!


&&&&&


شکسپیر میگه: هر وقت زنت گریه میکنه میخواد خرت کنه و هر وقت میخنده
مطمئن باش خرت کرده!؟

&&&&&


دقت کردین اگه اسمت میرزا پشمک الدین گل کلمیان هم باشه

   وقتی میخوای ایمیل درست کنی

 میگه قبلا با این اسم ساخته شده؟


/ 0 نظر / 23 بازدید