اسمش رومی گذاریم دوست مجازی

 

اسمش را می گذاریم دوست مجازی
اما آن سو یک آدم حقیقی نشسته
خصوصیاتش را که نمی تواند مخفی کند
وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را می نویسد
وقت می گذارد برایم، وقت می گذارم برایش
نگرانش می شوم
دلتنگش می شوم

وقتی در صحبت هایم به عنوانِ دوست یاد می شود
مطمئن می شوم که حقیقیست
هرچند کنار هم نباشیم
هرچند صدای هم را هم نشنیده باشیم،
من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم
هرکجا که باشد…!

 

/ 1 نظر / 136 بازدید
ب.س.ش

سلام.. خیلی متن قشنگی بود.. لذت بردیم. ما خیلی وقت پیش به این نکته رسیده بودیم.. [گل][گل][گل]