اس ام اس عاشقانه پیامکاحساسی

 

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت ….
چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

&&&&&

خورشید را در آغوش گرفته ای
پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای
موهایت را به دست نسیم
چه خوش غیرتـــــــم من !

&&&&&

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت...
کاش همه این را مى فهمیدند….!

&&&&&

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
تــو بیـــــــا
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

&&&&&

باید جشن بگیرم…
اشکهایم دوباره با من آشتی کرده اند…

&&&&&

چهار فصل کامل نیست !
هواــے تو ، هوای دیگریست

&&&&&/ 0 نظر / 21 بازدید