مطالب جالب » ضرب ‌المثل‌‌های جالب درمورد ازدواج!


-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)


&&&&&


2- مردی که به خاطر”پول” زن می‌گیرد، به نوکری می‌رود. (ضرب المثل فرانسوی)


&&&&&


3- لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی)


&&&&&


4- زن عاقل با داماد ”بی پول” خوب می‌سازد. (ضرب المثل انگلیسی)


&&&&&


5- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می‌کنند. (ضرب المثل آلمانی)


&&&&&


6- شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن. (سیریوس)


&&&&&


7- دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد. (ضرب المثل ایتالیایی)


&&&&&


8- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن. (ضرب المثل آذربایجانی)


&&&&&


9- برا ی یافتن زن می‌ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی. (ضرب المثل چینی)


&&&&&


10- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. (ضرب المثل چینی)


&&&&&


11- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر. (ضرب المثل اسپانیایی)


&&&&&


12- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل ترکی)


&&&&&


13- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می‌شود و گاهی هم بسیار بد. (ضرب المثل اسپانیایی)


&&&&&


14- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب المثل فرانسوی)


&&&&&


15- ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)


&&&&&


16- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. (بورنز)


&&&&&


17- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می‌رود. (رولاند)


&&&&&


18- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون)


&&&&&


19- با زنی ازدواج کنید که اگر ”مرد” بود، بهترین دوست شما می‌شد. (بردون)


&&&&&


20- مردانی که می‌کوشند زن ها را درک کنند، فقط موفق می‌شوند با آنها ازدواج کنند. (بن بیکر)


&&&&&


21- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ”شجاعت”می‌خواهد. (کریستین)


&&&&&


22 – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن. (ضرب المثل آلمانی)


&&&&&


23 – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی‌کند. (ضرب المثل اسکاتلندی)


&&&&&


24- من تنها با مردی ازدواج می‌کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. (آگاتا کریستی)


&&&&&


25- هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایت ها کمتر خواهد شد. (ولتر)
/ 0 نظر / 24 بازدید