اس ام اس عاشقانه پیامک غمگین


گاهی دلت می شود همانند دیواری سفید در دستان کودکی خودکار به دست که تنها چند خط درهم و مبهم می کشد و البته عمیق . . .


&&&&&


لرزش دستانم با پیرمردی برابری میکند که جسمی کهن سال دارد...
امشب روحم صد سال را رد کرده است...


&&&&&


رمز عاشق بودن این است: ساده بودن ، ساده دیدن و ساده پذیرفتن.....
پس ساده میگویم ، ساده باورکن ، خوشبختی تو آرزوی من است...


&&&&&


ازکسی پرسیدن خلوت کجاست؟ گفت: جایی که من و تو نباشیم...
توجه کنید!!! جایی که من و تو نباشیم ، ما باشیم..


&&&&&


از تنهایی گریزی نیست بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردنم بیاندازد...


&&&&&


روزی درویشی را گفتن چرا دوست نمیطلبی؟ آیا دوستی را دوست نداری؟
گفت: دوستی را دوست دارم اما طاقت جدایی دوست را ندارم.


&&&&&


گرچه رفتی زدلم حسرت روی تو نرفت ، در این خانه به امید تو باز است هنوز...


&&&&&


اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن ، از آخرین نفس استفاده می کنم تا بهت بگم \"دوستدارم\"...


&&&&&


عشق هم فرصت لبخند تو را می طلبد ، خنده کن عشق نمک گیر شود...&&&&&


هریک از ما فرشتگانی هستیم تنها با یک بال. هنگامی قادر به پروازیم که به یکدیگر بپیوندیم. پرواز من با بال و پر توست...
نشکن مرا که می شکنی بال خویش را


&&&&&


چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیکتر بود...!!!


&&&&&


من تمنا کردم تو بامن باشی...و توگفتی هرگز...هرگز...پاسخی سخت و درشت...و مرا غصه این هرگز کشت...


&&&&&


اینجا جایی است که عشقبازی نمی کنند باهم ....

باهم با عشق بازی می کنند


&&&&&


امشب خسته تر از هر روزم...

کاش میشد گوشه ای نوشت :

خدایا امشب خیلی خستم... فردا صبح بیدارم نکن


&&&&&


/ 2 نظر / 8 بازدید

خیلی چرت بود

غریبه

[گل][لبخند]