اس ام اس تنهایی پیامک غمگین ودلشکستگی

گذشته که حالم را گرفته است !
آینده که حالی برای رسیدنش ندارم !
و حال هم حالم را به هم میزند ! چه زندگی شیرینی…!&&&&&دیگرنمیگویم”گشتم نبود،نگرد نیست”.بگذارید صادقانه بگویم.”بود اما مال من نبود”. شمابگردید…شایدمال شماباشد!&&&&&غمناک ترین ترانه ی دلم بهانه دیدن توست توبگوبادل بیقرارم چه کنم ؟&&&&&گفتی مابه درد هم نمیخوریم،اماهرگز نمیدانستی من تورابرای دردهایم نمیخواستم&&&&&نه مهربانی تو را میخواهم ، و نه دلسوزی های تو را
نمیبخشم آن قلب بی وفای تو را
بگذار در حال خودم باشم
به تنهایی بیشتر از تو ، نیاز دارم
پس بگذار با تنهایی تنها باشم
در خلوت خویش با غمها باشم
نمیخواهم دوباره بازیچه دست این و آن باشم&&&&&سرگذشتمان چنین بود ما به دنیا آمدیم دنیا به ما نیامد…&&&&&وقتی تنهاییم،دنبال دوست میگردیم،پیداش که کردیم،دنبال عیب هایش میگردیم،وقتی از دستش دادیم ،در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم…
مراقب قلب ها باشیم، هیچ چیز اسان تر از قلب نمیشکند.&&&&&هر بار که می خواهم به سمتت بیایم، یادم می افتد که دلتنگی بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست …!&&&&&تو باش نه به این خاطر در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایم تنهاترین باشی&&&&&جای پاهایت بر دل برفی من مانده،به حرمتت بهار دلم همچنان زمستانیست. . .&&&&&همه ی اشکانم برای تو بود،عشقت برایم خالی از لطف نبود،درست است مرا از خود بی خود کردی،ولی تنهایی را به من هدیه کردی


&&&&&میروم . . .
تا خانه ها و کوچه ها. . .
جای پای تورا. . .
به خاطر بسپارند. . !&&&&&بهم گفت یه آرزو دارم برام دعا کن.
چه شبها که اشک ریختم و برایش دعا کردم.
اما حیف که نمیدونستم آرزویش جدایى از من بود…&&&&&من کوه شده ام و دیگر
به هیچ کس نمیرسم…&&&&&خواستم با یکی درد دل کنم..!.. اول ازش پرسیدم سیگار داری ..!؟ گفت می خوای بکشی …!؟ گفتم نه .. تو بکش تا طاقت حرفامو داشته باشی..

/ 0 نظر / 21 بازدید