اس ام اس دلتنگی پیامک دلشکستگی

"دیگران" همیشه برایم "گران" تمام شده اند بجای آن که "نگرانم " شوند...

&&&&&


دوری پایان دوست داشتن نیست ، انگار لطیف ترین غم دنیاست


&&&&&


شبیه قطره باران که آهن را نمی فهمد
دلم فرق رفیق و فرق دشمن را نمی فهمد


&&&&&


نمیدانم رفتی یا فرار کردی.....
بعضی ها می روند تا فرار نکرده باشند،بعضی ها فرار می کنند تا نرفته باشند.....
ساده تر بگویم نیستی!!


&&&&&


با همه بوده است ، عجب هرزه ایست ... این تنهایی!!!!


&&&&&


عزیزِ من !
هنوزوقتی آسمان ِ دلم ابریست
لمس ِسبک ِ دستان ِ مهربانت راروی ِ موهایم حس میکنم
تو هنوزبا تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایی .


&&&&&


من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام . . . اعتراف تلخیست...!!


&&&&&


گاه برای ساختن باید ویران کرد وگاه برای داشتن باید گذشت وگاه در اوج تمنا نباید خواست....


&&&&&


شکستن فاصله ها مانند شکستن شیشه همسایه است،نمیدانی تو را کتک میزنند یا با مهربانی توپت را پس می دهند


&&&&&


جــواب یــه حـــرفایی فقــط یـه "نفــس عمـــیقه"


&&&&&


از میان این همه بود ما در آرزوی یکی بودیم که نبود.....


&&&&&


دلم می خواهد بخوابم مثل ماهی حوضمان که چند روزیست روی آب خوابیده است


&&&&&


شاید قانـــون دنیا همین باشد ...... تو صاحب ِ آرزویـــــم باشی کــه ِ شیرینــی تعبیرش برای دیگــــــریست


&&&&&


گناهانم را دوست دارم! بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام می دانی چرا ؟ آن ها واقعی ترین انتخاب های منند...


&&&&&


فرقی نمیکند دختر باشی یا پسر , همین که با دل کسی بازی نکنی مردی...


&&&&&


خیانت است اما....
آنقدر که با یادت بوده ام با خودت نبوده ام...!


&&&&&


من تحملم زیاده اما سخته غم دوری


&&&&&


آدم است دیگــر ... یک روز حوصلــه هیچ چیــز را ندارد ؛ دوست دارد بــردارد خودش را بریزد دور ...


&&&&&


درد ُ دل نمی کنم دیگــر ؛
زخــم که از عصب بگــذرد ،
درد ندارد دیگــر ...


&&&&&

/ 0 نظر / 42 بازدید