پیامک عاشقانه مسیج عارفانه
خیلی سخته برای کسیکــــــــه آتش گرفته است

توضیح بدی

نباید بــــــــِـــدَ وَ د !!

.
&&&&&
.
.پیامک عارفانه و قشنگ

تنهــا چیـز با کیفیــت تــو زنـدگیمــون”دردِه” … !
هــر چــی مـی کِشیمـش ؛
پــاره نمیشــه … !!!

.
&&&&&
.
.

پاره تنم به تن دیگری رفتی ؟ ! ؟ عادتم را که میدانی ! ! ! چندشم می شود لباسی که بر تن دیگری بوده بپوشم . . .

.
.
&&&&&

.

حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم به هم میخوره ..

من و همون “ببین” صدا کن؛ بی ریاییت شرف دارد به ریاکاریت!!! باور کن !!!

.
&&&&&
.
.

دیروز با اول شخص بوده ای ، امروز با سوم شخص ! چه راحت با اشخاص رابطه داری…..

.
&&&&&
.
.

همه ی پل های پشت سرم را خراب کردم از عمد !!!

راه اشتباه را نباید بازگشت….

.
&&&&&
.
.

چند صد سال پیشﯾﮏ ﻋﺮﺏ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟

ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮔﻔﺖ:

ﺣﺠــﺎﺏ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﭘﻠــﮏ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥﻣﺎﺳﺖ . . .

.
&&&&&
.
.

سلامتی همه مهره های تخته نرد که تا وقتی رفیقشون تو حبس حریفه, هیچکی به احترامش بازی نمیکنه

.
&&&&&
.پیامک عارفانه و قشنگ
.
خنده هایت پیشکش همان که تو را از من گرفت……..

فقط خواهشاً وقتی حالتو گرفت برنگرد زار بزن!

حوصله ت رو ندارم …..!!!!!!!!!!!

.
&&&&&
.پیامک۹۱
.

آنهایی که در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

فرانسوا ولتر

.
&&&&&
.پیامک عارفانه ۹۱ و قشنگ
.

بــــه ســـلامتـــی اونــــــایی که جــــــرئت دارن ومیـــگـــن: دیـــگـــه
نمـــیخـــوامـــت
نه اونـــــایـــــی کــــــه میگـــن: میــــــدونی تــــــو لایـــق بهـــتراز مـــنـــی…

.
&&&&&
.پیامک عارفانه و قشنگ ۹۱
.

تو هَمیـــشه میگفتـــــی:

مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم!

اینقَدر تار های مویِ مَن را به این و آن دادی تا کَچَــــل شدم !

حـــــــالا برو دســـــت از سر کچلم بردار…

/ 0 نظر / 33 بازدید