گلچین خنده دارترین پ نه پ


رفتم بانک به کارمنده می گم:ببخشید شما صندوقدار هستید؟ میگه پ ن پ! هاچ بکم!!!


&&&&&

رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟ پـــــ نه پـــــــ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم.


&&&&&

از دستشویی اومدم بیرون، همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه، تو بودی تو دستشویی؟ میگم پـــ ن پــــــ سه نفر دیگه هم بودن، من اول شدم!


&&&&&


زنگ زدم 115، میگه آمبولانس میخواین قربان؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ یه پلیس 110 میخوام, بقیش هم آدامس بدین!


&&&&&


گدا: دستشو دراز کرده به مرده...
مَرده میگه:پول بدم؟ گدا می گه: پـَـَـ نــه پـَـَــــ بزن قدش!


&&&&&


داداشم : کاشف الکل رازیه؟ من :  پـَـَـ نــه پـَـَــ مصرف کنندش رازیه :)


&&&&&


با رفقا زنگ زدیم فست فود. گفتم خانم سفارش داشتم، دو تا پپرونی یه مخصوص یه دونم نوشابه خونواده. میگه بفرستم براتون؟!!!!!!
پـَـَـ نــه پـَـَــــ بذا با ویدئو کنفرانس نگاشون کنیم :|


&&&&&


به دوستم میگم من این درسو تاحالا سه بار برداشتم مپرسه افتاده بودی؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ میرفتم سر جلسه میدیدم مراقب امتحان اسرائیلیه بخاطر دفاع از
مظلومیت ملت فسطین انصراف میدادم =))


&&&&&


رفتم حموم دوش بگیرم
بابام اومده دم در حمموم میگه تو حمومی؟
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ سر کوچم دایورت کردم رو حموم :))

&&&&&


یارو عکسمو دیده میگه:اااا دماغ خودته این؟ پــــ نه پـــــــ دماغ اجدادمه که بینی به بینی، نسل به نسل منتقل شده الان رسیده به من!!


&&&&&


با گل رفتم بیمارستان نگهبان میگه گل برای مریضتون آوردین گفتم پ نه پ اومدم خواستگاری تو با این سیبیلات...


&&&&&


رفتم دم در داد میزنم این کفشهای من کو ؟ بابام میگه : میخوای جایی بری ؟!
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ کفشهایم کو ،چه کسی بود صدا زد سهراب،
اسب حیوان نجیبی است.
کبوتر زیباست


&&&&&


رفیقم اومده خونمون! وضو گرفته میخواد نماز بخونه!می پرسه قبله کدوم طرفه؟!
میگم:میخوای نماز بخونی؟! میگه: پـَـ نـَـ پـَـ میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم!


&&&&&داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،
برگشتم خونه.در زدم خواهرم در رو بازکرده با تعجب میپرسه
مهران تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟
میگم:پَــــ نَ پَــــ مهران رسیده، من دلیوریشم…


&&&&&


لپ تاپ رو پامه دارم باهاش کار میکنم بابام اومده تو اتاقم میگه لپ تاپت روشنه؟ میگم پـــ ن پـــ رو زمین داشت گریه میکرد گذاشتمش رو دلم آروم بگیره! بعد بش میگم: کاری داری باش مگه؟ میگه پـــ ن پـــــ صدا گریه اش تا تو اتاق من میومد اومدم بهت بگم گناه داره بغلش کن!&&&&&


مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!
پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !


&&&&&


زنگ زدم میگم مامان بیا منو گرفتن... میگه خاک تو سرم, گشت ارشاد؟ میگم پـَــــــ نَ پـَــــ مرکز نخبگان ایران


&&&&&


تو فرودگاه دارم با رفیقم حرف میزنم یارو داره رد میشه میپرسه: شما ایرانی هستین؟
می گم: پـَـــ نــه پـَـَــــ ما چینی هستیم فقط روی ما فارسی ساز نصب کردن


&&&&&دختره اومده واسه استخدام ، میگم خانم این فرم رو بگیر . میگه : پرش کنم ؟
میگم : پـَـــ نــه پـَـــ روزی 3 دفعه تو آب حل کن بخورش ، شاید بختت وا بشه


&&&&&


رفتم دم مغازه به فروشنده می گم قرص پشه داری؟
می گه واسه کشتنش می خوای؟
 پـَـ نه پَــ، برای سردردش می خوام!


&&&&&


از در حیاط اومدم تو رفیقم از بالا پشت بوم یه سطل آب ریخته رو سرم....
نگاش می‌کنم، میگه : خیس شدی؟؟؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ واتر پرووفم

&&&&&میگن کریستف کلمب وقتی رسید به امریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یه سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت پـــ ن پـــ ژاپونه، ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!


&&&&&

/ 2 نظر / 9 بازدید
فریبا

عاقد.عروس خانم بنده وکیلم؟ عروس. پ ن پ تواین بی شوهری برم گل بچینم

غریبه

[خنده][قهقهه]